Skibilder på Frikjøringskurs.com

På Frikjoringskurs.com finner vi bilder fra flere fotografer. Vi ønsker å rette en stor takk til disse eminente fotografene

 

Endre Løvaas

Jo Bergesen

Thomas T. Kleiven

Sverre Hjørnevik

Aadne Olsrud