Kurs kalender 2020/21 sesong

Kurs kalender 2020/21 sesong

KURSKALENDER IKKE SATT FOR SESONG 2020/21 – tar oppdrag på gruppe inntil maks. 5 personer 

INFO OM KURSENE

Påmelding mail-link: Frikjøringskurs påmelding 

Har du kun tid til 1 Dag eller vil du ha flere? 

Vi holder 1,2 og 3,5 dagers kurs.

Enten om du ønsker å bruke dagen din i Røldal, Myrkdalen eller Voss Resort så kan du få med en kursholdere i fjellet sammen med deg en hel dag.

Dette er en dag der du disponerer kursholders kompetanse på ski alene.  Dette er dagen du trenger om du ønsker å ferdes litt tryggere i terrenget sammen med noen som gir deg tilbakemeldinger og kan lede deg inn i områder du aldri hadde funnet på å finne selv – der du får innsikt i hvordan de erfarne kjørerne selv gjennomfører rasvurderinger og visualisering av linjevalg. Dette er en dag der vi deler og forsøker å lære fra oss så mye som mulig innfor den korte tidsrammen vi har.

Dagen gir mindre teoretisk kunnskap men mye mer praktisk innsyn tilrettelagt på det nivået kjøreren befinner seg, og kan ikke regnes som ett kurs på lik linje med 2 og 3,5 dagers kursene – men til gjengjeld så får du det fulle fokus gjennom hele dagen og mye info/svar/samtaler på spørsmål om snø og terreng vurderinger og hvordan finne ut av ting selv. En lærerik dag for de aller fleste.

2 Dagers kurs:

På to dagers kurset møter vi Fredagskveld på avtalt møtested (Voss/Myrkdalen/Røldal) for å bli litt kjent med hverandre samtidig som vi går igjennom gjeldene forhold og værhistorikk for destinasjonen vi skal oppholde oss i under kursdagene.

Kursholder innleder møtet og går gjennom presentasjon av timeplanen for helgen.

3,5 dagers kurs:

På 3,5 dagers kurset møtes vi ettermiddag på Torsdagen på avtalt møtested (f.eks: Voss/Myrkdalen/Røldal) Vi starter kurset med gjennomgang av gjeldene forhold for destinasjonen vi oppholder oss i, og værhistorikken man kan vise til der. Det blir gjennomgang av teori angående Snø, fjell og Frikjøring – og innføring i teori rundt snøskredfare.

Forskjellen på ett 2 og ett 3,5 dagers kurs:
2 Dagers kurs
 • Ankomst kveld:
  • Innledning og presentasjon
  • Gjennomgang av vær og nedbør historikk gjeldene for destinasjonen kurset finner sted
 • 1.Dag:
  • Ut i fjellet å kjøre ski/snwb
  • Spontanvurderinger og «triks and tips» på hvordan man kan løse dette.
  • Gjennomgang og visualisering av linjevalg og hvordan man planlegger nedkjøring i «felt»
  • Tilbakemeldinger skiteknikk/snwboard teknikk og balanse – forklaring og forsøk.
  • Teoretisk gjennomgang av hvordan forberede seg til vintersesongen med barmarktrening.
 •  2.Dag:
  • Forsette arbeid med teknikk/balanse på ski/Snwb i fjellet.
  • Finne linjer i felleskap og vurdere faremomenter.
  • Om forholdene tillater det; Gjennomføre bratt nedkjøring på gruppens premiss og kompetanse (Her vil gruppen bli delt inn i «nivå» om det er stort sprik på nivå)
3,5 Dagers kurs
Samme punkter som nevnt over for 2 dagers kurset;
 • I tillegg kommer:
  • Gjennomgang av snøskredteori i praksis
  • Finne svake områder og forsøke å etablere små «utglidinger»
  • Spa snøprofil
  • Kjøre brattere linjer sammen, der utøvere får arbeidsoppgaver i den bratte delen av kjøringen – repeter dette.
  • Hver utøver vil velge seg ut ett område som di ønsker å kjøre ned. På kvelden må de lage en skriftlig presentasjon (kort oppsummering) av hvilke vurderinger de gjør seg i forkant, hvilke farer de kan møte på og hvordan de ønsker å løse dette på en måte som utgjør minst mulig risiko for dem selv (risikoeliminering)
  • Opprettholde og gå dypere i dialog og forklaring rundt «angrepsmetodikk» ute i terrenget, gruppen/utøverene skal bli «presset» til å tenke ut løsninger selv.
 • 3,5 dagers kurset kan også inneholde film og analysering på storskjerm av utøverenes teknikk. (På etterspørsel)
 • 1 stk. Barmarkstrening med fokus på hvilke muskelgrupper og hvordan man kan trene seg frem til en bedre posisjon/styrke og utholdenhet for å være eksponert kortere i fjellet (ingen pustepauser) og belaste snølaget på en mer forsiktig måte i form av at man blir sterkere i ben og posisjon.