Påmelding

Påmelding

Send mail til:

frikjoringkurs@gmail.com

Påmeldingen skal inneholde følgende informasjon:

  • Navn
  • Alder
  • Ønsket kurssted
  • Ønsket kursdato

For å sikre deg en plass på kurset ber vi deg betale inn beløpet så fort du får faktura i mail, det kreves ett minimums depositum på 50% av kurs-sum for og «holde av plass».

Hva skjer når jeg melder meg på ett kurs og ikke kan stille? 

Deltakere som ikke har betalt depositum for og holde av plassen sin, mister plassen sin automatisk 3 dager før oppstart. Blir ikke kursholder informert min. 3 dager før oppstart om fravær eller at kandidaten ikke stiller til kurs, blir deltager belastet med full kursavgift.

Skulle du mot formodning se deg nødt til å melde deg av kurset av uteforliggende årsaker, så er det mulig frem til det er 3 virkedager igjen uten forbehold.

Etter det er 3 virkedager igjen til kurs skal legeerklæring eller tilsvarende gyldig dokumentasjon legges frem for at du som deltaker ikke skal bli belastet med kursavgift. Deltaker som etterlever dette blir ikke belastet for kurs.