Kirsten Angelsen, Manager

553547_221347867972851_1476240810_n.jpg

Tusen takk for to utrolig bra kurs. Her var der mye bra å lære og jeg berømmer dere for et veldig bra opplegg og meget god instuktør. Jeg møtte opp med store forventninger og litt spent.
Vi ble vel tatt imot og ble raskt en samlet fin gjeng deltagere fra forskjellige deler av landet.
Første del av kurset var lærerikt mhp egen skiteknikk og balanse. Jeg vil berømme hvor godt hver enkelt fikk tilbakemelding og oppfølging på  ift hvordan forbedre egen ski teknikk, og hva som burde  fokuseres på og jobbes videre med til neste del av kurset.
Del to av kurset lærte meg mye ift sikkerhet i fjellet – hvordan lese terreng ift snøskredfare og løypevalg, og også videre forbedring av egen ski teknikk og skikjøring i brattere terreng. Dette tilpasset hver deltagers nivå. Dette har for meg vært meget lærerike kurs, hvor det i tillegg har var kjekt sosialt med ski-gjengen!»
Kirsten
J