Hvem passer kurset for?

DSC_0018

Kurset passer for alle som ferdes utenfor preparerte løyper og som har ett ønske om å lære hvordan man visualiserer, ”spotter” og forbereder seg til å kjøre på ski eller snowboard i rasutsatt terreng over 30grader helning. Det anbefales fra kursholder at utøveren er trygg på ski/snowboard og kan enkelt håndtere vanlig bakkekjøring med høy fart (50/60 km/t) 

Kurset er innom terrengvurdering, visualisering av linjevalg, praktisk gjennomgang av terrengfeller og vurdering av skredfare i «felt». 

Kurset viser og lærer fra seg hvordan man spar snøprofil, hvor man skal spa snøprofilen og hvordan man vurderer områder som trygg/utrygg samt hva som er akseptabel risiko – for sin egen del.

Det er det enkelt individ som avgjør hva som er akseptabel risiko for dem selv.

Kursgiver ønsker å bidra til økt kunnskap rundt risikovurdering, slik skal det bli en enklere oppgave for den enkelte utøver og vurdere risiko.

Målet for kurset er å lære fra seg en tankegang, det er å lære elevene å ta avgjørelser basert på kunnskap om egen kompetanse. Kurset ønsker å lære elevene å bli selvstendige i fjellet, og basert på det – ta fonuftige avgjørelser for sin egen del når di ferdes i naturen og skredfarlig terreng.