Målsetting og kursbeskrivelse

Det optimale vi kan tilby er ny og tryggere forståelse for fjell og frikjøring, der deltakerne lærer seg å bli selvstendige i sin vurdering basert på egen kompetanse – fremfor å være avhengig av andres vurdering.cropped-vindu.jpg

Gjennom kurset vil deltagere kjøre på ski/snwb i terrenget. Kursholder vil gi instruksjon og tilbakemeldinger på teknikk og balanse. Det vil bli instruert hvordan man forbereder seg til å kjøre i bratt terreng, samt visualisering av linjevalg for å lage en ”plan A og plan B”. Vi forsøker å formidle teoretisk hvordan deltagerne selv kan avdekke farlige områder i terreng med tanke på snøras, før vi deretter tar deltagerne med ut i terrenget og viser praktiske teknikker for gjennomføring av spontan vurdering/testing av snølag mens man er i bevegelse i terrenget.

Vi ønsker at utøverene får en god forståelse for hvordan utvikle seg over tid ski/snwb-teknisk, hvordan bli tryggere i sine egne valg i naturen og operere selvstendig i samarbeid med andre i en gruppe. Kurset vil kreve at deltakerne deltar proaktivt i gruppen og baserer sin egen fremferd i terrenget på egen kompetanse – målet er at fremgangsmetode som vi bruker på kurset vil gjøre deltakere til tryggere utøver av Frikjøring sporten og derav kunne bruke mulighetene naturen byr på enda sikrere, enda oftere og enda mer. 

#SkiGlede